🔎 Tìm kiếm trong blog

11 tháng 5, 2016

Loạt phim Khải Giáp Dũng Sĩ (Armor Hero)

Thông tin dưới đây là độc quyền của HGSSub Wiki, vui lòng ghi nguồn khi chia sẻ để dễ dàng kiểm chứng. Mọi góp ý xin liên hệ fanpage. Cảm ơn mọi người đã ghé qua.

Chú thích:
 • Khải Giáp Dũng Sĩ thường được gọi tắt theo tên Khải Giáp mà họ hợp thể (VD: Khải Giáp Dũng Sĩ Lava -> Lava Khải Giáp). Trong Quang Ảnh Truyền Kỳ và Hình Thiên, còn có tên gọi tắt là "Hiệp" (VD: Viêm Long Hiệp).
 • Luôn có 2 bộ áo giáp màu đỏ (kính xanh lam) và màu xanh lam (kính đỏ).
 • Các chỉ số bên dưới là chỉ số cơ bản (xác nhận bởi Alpha). Sức mạnh của Khải Giáp Dũng Sĩ bao gồm 2 phần: phần "Khải Giáp" và phần "Dũng Sĩ" (đề cập trong Khải Truyền).
  Chỉ số chiến đấu của "Khải Giáp" không có giới hạn, có thể tiếp tục tăng lên nhờ tập luyện và sức mạnh tinh thần (ý niệm / ý năng / khải năng) của "Dũng Sĩ", tức người triệu hoán. (đề cập trong Quang Ảnh, Hình Thiên, Lava, Bổ Tướng, Liệp Khải).
 • Các hình thái nâng cấp không có chỉ số cơ bản (không thể đo chỉ số).
 • Các Khải Giáp có tri giác, nhưng họ không chủ động can thiệp vào lịch sử của con người. Mỗi dịp kỷ niệm, họ tụ họp tại Thánh Điện Minh Giới, kể lại câu chuyện về những người triệu hoán từng hợp thể với mình.
 • Chưa có đồ biến thân nào của Khải Giáp Dũng Sĩ có tên là "Driver". Tuy nhiên, "Driver" lại được dùng phổ biến hơn trong Cự Thần Chiến Kích Đội.
 • Các diễn viên trang phục được liệt kê là những người được nêu tên hoặc có hình ảnh xác nhận. Thực chất số lượng diễn viên trang phục cho cùng một nhân vật có thể nhiều hơn.
 • Mục có dấu (?) là phỏng đoán, chưa chắc chắn. Mục có dấu ... là chưa/đang cập nhật.
 • Trang này được cập nhật liên tục để có thông tin mới và đúng nhất, do đó các bạn nên xem lại thường xuyên. Các bạn cũng có thể hỏi hoặc đóng góp thông tin mới qua fanpage.

Tên gọi khác: "Khải Giáp Dũng Sĩ: Quang Ảnh Truyền Kỳ", "Khải Giáp Dũng Sĩ: Anh Hùng Truyền Kỳ", "Armor Hero: Legend of Light and Shadow", "Armor Hero".
Thời gian sản xuất: 02/2008
Thời gian phát sóng: 28/03/2009
Số tập: 52
➔Phim điện ảnh: Khải Giáp Dũng Sĩ Đế Hoàng Hiệp
Tên gọi khác: Armor Hero Emperor
➔Thời gian sản xuất: 06/06/2009
➔Thời gian khởi chiếu: 23/01/2010

____________________________
Lấy ý tưởng từ quan niệm Ngũ Hành, Thái Cực.
Phụ kiện gắn vào triệu hoán khí có dạng huy hiệu, được gọi là tinh thạch.
Phụ kiện dùng với vũ khí và thắt lưng có dạng thẻ (thiếp), được triệu hoán bằng thắt lưng.
Thiền Định Ấn: chiêu tạm dừng thời gian.
Thắt lưng Càn Khôn: dùng để gọi vũ khí, Tất Sát Thiếp, Phong Ấn Thiếp và chuyển đổi Ma Linh Thạch.
Phản diện: Dị Năng Thú, Ngũ Hộ Pháp, Ảnh Giới, Ám Ảnh Đại Đế.
Phương tiện di chuyển gọi chung là Quang Ảnh Câu.
Chung Cực Khải Giáp: Đế Hoàng
____________________________
Khải Giáp Dũng Sĩ Viêm Long Hiệp
"Sức mạnh liệt hỏa bùng cháy hừng hực." - Alpha
Tên quốc tế: Armor Hero Dragon Man
Hình thái Ảnh Giới: Hắc Ám Viêm Long Hiệp
Khẩu lệnh: "Viêm Long Khải Giáp, hợp thể!"
Người triệu hoán: Lý Hân Nam, Trương Kiện, Điện Nam, đời sau Hỏa Thôn.
Diễn viên trang phục: Mai Chí Cương, Lý Văn Ba, Terai Daisuke (2 phiên bản Viêm Long).
Thuộc tính: Hỏa (lửa). Dựa trên rồng Trung Quốc.
Triệu hoán khí: Hỏa Tinh Thạch, vòng tay Viêm Long.
Vũ khí: Liệt Diệm Đao (Liệt Diệm Tiêu), Liệt Diệm Cung.
Tất Sát Thiếp: Phong Ma Trảm.
Phong Ấn Thiếp: Hỏa Diệm Quyền.
Quang Ảnh Câu: Viêm Long Câu.

Khải Giáp Dũng Sĩ Phong Ưng Hiệp
"Sức mạnh cự mộc nhanh nhạy gấp duỗi." - Alpha
Tên quốc tế: Armor Hero Eagle Man
Khẩu lệnh: "Phong Ưng Khải Giáp, hợp thể!"
Người triệu hoán: Đông Sam, Văn Đông, đời sau Mộc Thôn.
Diễn viên trang phục: Lý Văn Ba.
Thuộc tính: Mộc (gỗ), gió. Dựa trên chim ưng.
Triệu hoán khí: Mộc Tinh Thạch, vòng tay Phong Ưng.
Vũ khí: Phong Ưng Kiếm (Phong Ưng Nỗ), Phong Ưng Hoàn.
Tất Sát Thiếp: Xuyên Phong Thích.
Phong Ấn Thiếp: Phong Ưng Thoái.
Quang Ảnh Câu: Phong Ưng Câu.

Khải Giáp Dũng Sĩ Hắc Tê Hiệp
"Sức mạnh cuồng bộc sâu thẳm tiềm tàng." - Alpha
Tên quốc tế: Armor Hero Rhino Man
Khẩu lệnh: "Hắc Tê Khải Giáp, hợp thể!"
Người triệu hoán: Bắc Diểu, Bắc Khải, đời sau Thủy Thôn.
Diễn viên trang phục: Tống Thục Hâm.
Thuộc tính: Thủy (nước). Dựa trên tê giác đen.
Triệu hoán khí: Thủy Tinh Thạch, vòng tay Hắc Tê.
Vũ khí: Lưu Tinh Thương, Thủy Giáp Thuẫn.
Tất Sát Thiếp: Cuồng Bạo Trát.
Phong Ấn Thiếp: Cuồng Bạo Đỉnh.
Quang Ảnh Câu: Hắc Tê Câu.

Khải Giáp Dũng Sĩ Địa Hổ Hiệp
"Sức mạnh mười phương nham thổ nâng nhận." - Alpha
Tên quốc tế: Armor Hero Tiger Man
Hình thái Ảnh Giới: Hắc Ám Địa Hổ Hiệp
Khẩu lệnh: "Địa Hổ Khải Giáp, hợp thể!"
Người triệu hoán: Ảnh Bá, Khôn Trung, Phương Trung, đời sau Thổ Thôn.
Diễn viên trang phục: Trương Bân, Kaku Shuichi.
Thuộc tính: Thổ (đất). Dựa trên hổ.
Triệu hoán khí: Thổ Tinh Thạch, vòng tay Địa Hổ.
Vũ khí: Liệt Địa Đao, Liệt Địa Trảo.
Tất Sát Thiếp: Liệt Địa Phách.
Phong Ấn Thiếp: Liệt Địa Chưởng.
Quang Ảnh Câu: Địa Hổ Câu.

Khải Giáp Dũng Sĩ Tuyết Ngao Hiệp
"Sức mạnh hợp kim trắng vàng cương nhu." - Alpha
Tên quốc tế: Armor Hero Mastiff Man
Khẩu lệnh: "Tuyết Ngao Khải Giáp, hợp thể!"
Người triệu hoán: Tây Chiêu, Trạch Tây, đời sau Kim Thôn.
Diễn viên trang phục: Tưởng Hạo.
Thuộc tính: Kim (kim loại). Dựa trên chó ngao trắng.
Triệu hoán khí: Kim Tinh Thạch, vòng tay Tuyết Ngao.
Vũ khí: Chấn Lôi Phủ, Chấn Lôi Côn.
Tất Sát Thiếp: Chấn Lôi Tước.
Phong Ấn Thiếp: Chấn Lôi Quyền.
Quang Ảnh Câu: Tuyết Ngao Câu.

Khải Giáp Dũng Sĩ Đế Hoàng Hiệp
"Người thống trị tối cao của Minh Giới, nắm sức mạnh quang-ảnh ngũ hành vạn vật." - Alpha
Tên quốc tế: Armor Hero Emperor
Hình thái nâng cấp: Chung Cực Đế Hoàng [Ultimate Emperor]
Khẩu lệnh: "Đế Hoàng Khải Giáp, hợp thể!"
Người triệu hoán: Vương Hướng Dương, Lê Tử Dương, hợp thể 5 Quang Ảnh Khải Giáp, đời sau cả 5 thôn.
Diễn viên trang phục: Mai Chí Cương (nửa đầu phim), Tống Thục Hâm (nửa cuối phim), Vương Khánh.
Thuộc tính: Quang Ảnh (ánh sáng & bóng tối), ngũ hành vạn vật.
Khải thú: Đế Hoàng Long.
Triệu hoán khí: Thái Cực Tinh Thạch, thắt lưng Đế Hoàng.
Trọng lượng áo giáp: 45 kg.
Tốc độ cơ bản: 100m/3,5s (~28.57m/s).
Sức nhảy cơ bản: 15m.
Sức bền cơ bản: 900.
Sức mạnh cơ bản: 17 tấn.
Vũ khí: Đế Hoàng Chiến Kích (Cực Quang Kiếm + Cực Quang Thuẫn).
Tất sát: Ngũ Hành Công, Ngũ Môn Tất Sát, Ngũ Thánh Tất Sát, Ngũ Hành Tất Sát (5 tất sát của áo giáp Quang Ảnh), Đế Hoàng Hàng Ma Tiêm Diệt Trảm.
Quang Ảnh Câu: Đế Hoàng Câu.


Tên gọi khác: "Armor Hero XT", "Armor Hero II"
Phần 1: Khải Giáp Dũng Sĩ Hình Thiên (Tiền Truyện)
Phần 2: Khải Giáp Dũng Sĩ Hình Thiên: Hậu Truyện
Thời gian sản xuất: 2010
Thời gian phát sóng: 07/01/2011 (Tiền Truyện), 01/07/2011 (Hậu Truyện)
Số tập: 30 (Tiền Truyện) + 30 (Hậu Truyện)

____________________________
Lấy ý tưởng từ quan niệm Tam Tài (thiên, địa, nhân), Tam Quang (nhật, nguyệt, tinh) và Sơn Hải Kinh.
Phụ kiện gắn vào triệu hoán khí và vũ khí có dạng thẻ.
Phương tiện di chuyển có hình dạng phi thuyền vũ trụ.
Người triệu hoán cần ký khế ước, sau đó dụng cụ triệu hoán sẽ tự tìm đến.
Phản diện: U Minh Ma (hồn ma của quân đoàn U Minh).
Trong tên quốc tế chính thức, "Hình Thiên Hiệp" là "Mars" (không phải "XT"). Tên Khải Giáp trong bản lồng tiếng Anh (dub) không được Alpha công nhận là tên chính thức.
Chung Cực Khải Giáp: Tu La
____________________________

Khải Giáp Dũng Sĩ Hình Thiên Hiệp
"Trước đây là áo giáp tướng quân của Viêm Tinh" - Viêm Đế
Tên quốc tế: Armor Hero Mars
("Pyro Warrior" trong bản dub không được Alpha công nhận)
Hình thái nâng cấp: Chiến Thần Hình Thiên [Titan Mars]
Khẩu lệnh: "Hình Thiên Khải Giáp, hợp thể!
Đời sau gửi, đời trước nhận, chia nhỏ kế dài, trăm trận trăm thắng!"
Người triệu hoán: Lý Hạo Thiên, 1521, Khố Phẫn Tư, Tử Minh phân đội, chiến sĩ Ares.
Diễn viên trang phục: Himeno Tasuya, Inoue Shosaku, Saitou AkifumiTưởng Hạo.
Thuộc tính: Thiên, nhật kỳ.
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng Hình Thiên (máy ảnh).
Trọng lượng áo giáp: 40 kg.
Tốc độ cơ bản: 100m/8s (12,5 m/s).
Sức nhảy cơ bản: 7 m.
Sức bền cơ bản: 750.
Vũ khí:  Hỏa Điện Thương (Hỏa Hình Kiếm (Hỏa Hình Khoái Thương) + Điện Quang Kích), Hỏa Hình Chưởng, Hỏa Hình Thiên Liệt Kiếm (Chiến Thần Liệt Hỏa Kiếm).
Kỹ năng: Di Hình Hoán Ảnh, Hình Thiên Chưởng, Thiên Địa Nhân Từ Trường, Bát Vị Di Hành, Thiên Tế Chưởng, Hỏa Hình Càn Khôn Phách, Điện Quang Pháo, Hỏa Hình Phong Vân Chưởng.
Tất sát: Thiên địa vô cực - Hình Thiên tất sát thuật (Càn Khôn Thu Ma Chưởng, Hỏa Quang Kiếm Pháp, Hình Thiên Quang Bạo Đạn), Điện Quang Pháo, Thiên Liệt Trảm, Thiên Địa Chiến Thần Trảm.
Phương tiện: Hỏa Hình Câu.

Khải Giáp Dũng Sĩ Phi Ảnh Hiệp
"Áo giáp phụ tướng" của Viêm Tinh - Viêm Đế
Tên quốc tế: Armor Hero Aero
("Cyclone Warrior" trong bản dub không được Alpha công nhận)
Hình thái nâng cấp: Tật Điện Phi Ảnh [Flash Aero]
Khẩu lệnh: "Phi Ảnh Khải Giáp, hợp thể!
Nhanh như gió, chậm như rừng, lướt như lửa, khó biết như âm."
Người triệu hoán: Từ Đình Phi, 2712, Baro, Khố Phẫn Tư, Tử Minh phân đội, chiến sĩ Ares.
Diễn viên trang phục: Kondou Takayoshi.
Thuộc tính: Địa, nguyệt kỳ.
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng Phi Ảnh (máy nghe nhạc).
Trọng lượng áo giáp: 35 kg.
Tốc độ cơ bản: 100m/7s (~14,2 m/s).
Sức nhảy cơ bản: 10 m.
Sức bền cơ bản: 600.
Vũ khí: Tật Ảnh Đao (Tật Ảnh Thương), Phi Ảnh Thoái, Tuyệt Ảnh Toàn Phong Tỏa (Tuyệt Ảnh Toàn Phong Đao).
Kỹ năng: Phi Ảnh Thoái, Điện Quang Thiết Phong Thoái, Kình Thiên Đỉnh, Phi ẢNh Tật Điện Thoái.
Tất sát: Phong lâm hỏa sơn - Phi Ảnh tất sát thuật (Toàn Phong Phục Ma Thoái, Huyễn Ảnh Đao Pháp, Phi Ảnh Tật Ảnh Tiễn), Tật Điện Trấn, Tật Điện Phá Ma Khảm.
Phương tiện: Tuyệt Ảnh Câu.

Khải Giáp Dũng Sĩ Kim Cương Hiệp
"Áo giáp phụ tướng" của Viêm Tinh - Viêm Đế
Tên quốc tế: Armor Hero Giant
("Terra Warrior" trong bản dub không được Alpha công nhận)
Hình thái nâng cấp: Bạo Liệt Kim Cương [Burst Giant]
Khẩu lệnh: "Kim Cương Khải Giáp, hợp thể!
Vững như núi, động như sấm, cự lực đất trời!"
Người triệu hoán: Ngô Cương, 3066, Khố Phẫn Tư, Tử Minh phân đội, chiến sĩ Ares.
Diễn viên trang phục: Saitou AkifumiTưởng Hạo.
Thuộc tính: Nhân, tinh kỳ.
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng Kim Cương (máy chơi game)
Trọng lượng áo giáp: 50 kg.
Tốc độ cơ bản: 100m/10s (10 m/s).
Sức nhảy cơ bản: 3 m.
Sức bền cơ bản: 900.
Vũ khí: Bạo Lôi Toản (Bạo Lôi Pháo), Bạo Liệt Quyền, Lôi Cương Bạo Chùy (Lôi Cương Bạo Phủ).
Kỹ năng: Kim Cương Quyền, Kim Cương Tý, Kim Cương Sơn Hải Quyền, Kim Cương Thiên Địa Quyền.
Tất sát: Sơn hải cự lực - Kim Cương tất sát thuật (La Hán Toái Ma Quyền, Hỗn Nguyên Toản Pháp, Kim Cương Hỗn Độn Ba), Bạo Lôi Kích, Kim Cương Oanh Lôi Kích.
Phương tiện: Bạo Lôi Câu.

Khải Giáp Dũng Sĩ Tu La Hiệp
"Chính sẽ thành vương, tà sẽ thành ma." - Viêm Đế
Tên quốc tế: Armor Hero Ares
("Thunder Warrior" trong bản dub không được Alpha công nhận)
Khẩu lệnh: "Tu La Khải Giáp, hợp thể!"
Người triệu hoán: Lộ Pháp, Viêm Đế, Lý Hạo Thiên.
Diễn viên trang phục: Inoue Shosaku.
Thuộc tính: Pháp, ma kỳ.
Dụng cụ triệu hoán: điện thoại Tu La.
Vũ khí: Thiên Ma Nhận, Tu La Phách Phong Trảo, Tu La Luyện Ngục Kích (Tu La Luyện Ngục Đao + Tu La Ma Chủy).
Kỹ năng: Di Hình Hoán Cảnh, Tu La Bách Phá Kích, dịch chuyển thời không.
Tất sát: Thần Ma Diệt Tuyệt Phách.
Chiến hạm: A Pháp Tư Hiệu (AFS0002).


Tên gọi khác: "Khải Giáp Dũng Sĩ Nã Ngõa", "Armor Hero Lava". "Armor Hero III (W)"
Thời gian sản xuất: 09/2012
Bắt đầu phát sóng: 29/11/2013
Số tập: 52
Phim điện ảnh: Khải Giáp Dũng Sĩ Atlas
Tên gọi khác: "Khải Giáp Dũng Sĩ Nhã Tháp Lai Tư", "Armor Hero Atlas"
➔Thời gian sản xuất: 04/2014
➔Thời gian khởi chiếu: 01/10/2014

____________________________
Kỷ niệm 5 năm Khải Giáp Dũng Sĩ.
Lấy ý tưởng từ 4 nguyên tố Tarot và võ thuật Trung Quốc. Tên các hình thái là Power.
Khải Giáp và thắt lưng chia làm 2 nhóm chính: Mặt Trăng và Mặt Trời, người có cùng thắt lưng có thể dùng chìa khóa của người còn lại.
Vũ khí và Khải Giáp có khả năng hợp thể với khải thú (tinh linh) để phát chiêu tất sát.
Phụ kiện gắn vào triệu hoán khí và vũ khí có dạng chìa khóa.
Phản diện: Ocaser, Bak.
Là bộ Khải Giáp Dũng Sĩ đầu tiên có tên Khải Giáp đọc theo phiên âm tiếng Anh.
Ocaser gọi Nguyên Tố Khải Giáp bằng nguồn năng lượng của họ (Dung Diễm, Cuồng Khiếu, Cụ Phong, Huyền Nhai, Lôi Đình).
Chung Cực Khải Giáp: Lôi Đình Atlas
____________________________
Khải Giáp Dũng Sĩ Lava [Dung Diễm]
"Sức công kích cực kỳ lớn, sở trường đánh trực diện" - Alpha
Tên quốc tế: Armor Hero Lava
Hình thái nâng cấp: Diễm Cự Dung Lân Sát.
Khẩu lệnh: "Diễm Chi Lava, sức mạnh hấp thu mãnh diệm! Hợp thể!"
Người triệu hoán: Mã Thanh Sơn, Đoan Mộc Yến, Mã Khoát Hải.
Diễn viên trang phục: Saitou Akifumi.
Tính chất năng lượng: hỏa (lửa), Mặt Trời.
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng Diễm Cụ, chìa khóa Diễm.
Trọng lượng áo giáp: 40 kg.
Tốc độ cơ bản: 100m/8s (12,5 m/s).
Sức nhảy cơ bản: 10 m.
Sức bền cơ bản: 750.
Sức mạnh cơ bản: 5,7 tấn.
Tinh linh: Diễm Dung Lân (kỳ lân, khủng long, rồng, kỳ nhông).
Vũ khí: Kỳ Lân Dung Phủ (Dung Lân Đao + Diễm Dung Lân).
Kỹ năng: Mãnh Diệm Công Kích, Dung Diễm Phòng Ngự, Mãnh Diệm Trảm, Mãnh Diệm Thích, Mãnh Diệm Phi Thích.
Tất sát: Dung Diệm Loa Toàn Quyền, Dung Diệm Phân Ma Phách, Kỳ Lân Tiêu Ma Khảm, Diễm Cự Dung Lân Sát.

 

Khải Giáp Dũng Sĩ Tsunami [Cuồng Khiếu]
"Cực kỳ sắc bén, sở trường dĩ nhu khắc cương" - Alpha
Tên quốc tế: Armor Hero Tsunami
Hình thái nâng cấp: Oa Luân Tuyền Tiêu Sát.
Khẩu lệnh: "Khiếu Chi Tsunami, sức mạnh sóng thần ngập tràn! Hợp thể!"
Người triệu hoán: Mã Khoát Hải, Mã Thanh Sơn, Kha Thăng, Lý Tử.
Diễn viên trang phục: Shou Kubo, Sawamura Kyousuke.
Tính chất năng lượng: thủy (nước), Mặt Trăng.
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng Khiếu Tiễu, chìa khóa Khiếu.
Trọng lượng áo giáp: 40 kg.
Tốc độ cơ bản: 100m/6s (~16,6 m/s).
Sức nhảy cơ bản: 12 m.
Sức bền cơ bản: 780.
Sức mạnh cơ bản: 5,3 tấn.
Tinh linh: Tuyền Hải Sao (mực, bạch tuộc).
Vũ khí: Tuyền Sao Mãnh Thương (Tuyền Khiếu Kiếm + Tuyền Hải Sao).
Kỹ năng: Cuồng Khiếu Công Kích, Tuyền Qua Phòng Ngự, Cuồng Khiếu Chưởng, Cuồng Khiếu Thoái, Cuồng Khiếu Thích.
Tất sát: Tuyền Khiếu Xung Phong Chưởng, Tuyền Khiếu Liệt Quái Thích, Tuyền Tiêu Phách Quái Toàn, Oa Luân Tuyền Tiêu Sát.

 
Khải Giáp Dũng Sĩ Tornado [Cụ Phong]
"Nổi danh với tốc độ, biến hóa khó lường" - Alpha
Tên quốc tế: Armor Hero Tornado
Hình thái nâng cấp: Phách Phong Thương Diên Sát.
Khẩu lệnh: "Cụ Chi Tornado, sức mạnh xuyên qua bão tố! Hợp thể!"
Người triệu hoán: Tiêu Phong, Đoan Mộc Yến, Mã Thanh Sơn, Mã Khoát Hải.
Diễn viên trang phục: Shou Kubo, Sawamura Kyousuke, Tanaka Yuma.
Tính chất năng lượng: phong (gió), Mặt Trời.
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng Diễm Cụ, chìa khóa Cụ.
Trọng lượng áo giáp: 30 kg.
Tốc độ: 100m/3s (~33,3 m/s).
Sức nhảy cơ bản: 50 m.
Sức bền cơ bản: 450.
Sức mạnh cơ bản: 3,9 tấn.
Tinh linh: Cụ Thương Diên (diều hâu).
Vũ khí: Cuồng Diên Liệt Cung (Cụ Ảnh Tiêu + Cụ Thương Diên).
Kỹ năng: ...
Tất sát: Cuồng Cụ Long Quyền Thích, Cuồng Cụ Ty Thú Thiết, Thương Diên Xuyên Yêu Bạo, Phách Phong Thương Diên Sát.

Khải Giáp Dũng Sĩ Cliff [Huyền Nhai]
"Phòng ngự cực kỳ lớn, đồng thời có cả sức bền và sức mạnh" - Alpha
Tên quốc tế: Armor Hero Cliff
Hình thái nâng cấp: Đoạn Ác Tuyệt Hiết Sát.
Khẩu lệnh: "Tiễu Chi Cliff, sức mạnh phá tan núi đá! Hợp thể!"
Người triệu hoán: Kha Thăng, Mã Khoát Hải, Mã Thanh Sơn, Lý Tử.
Diễn viên trang phục: Tưởng Hạo, Ueno Kouichi.
Tính chất năng lượng: thổ (đất), Mặt Trăng.
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng Khiếu Tiễu, chìa khóa Tiễu.
Trọng lượng áo giáp: 60 kg.
Tốc độ cơ bản: 100m/9s (~11,1 m/s).
Sức nhảy cơ bản: 8 m.
Sức bền cơ bản: 950.
Sức mạnh cơ bản: 9 tấn.
Tinh linh: Tuyệt Tiễu Hiết (bọ cạp).
Vũ khí: Bạo Giáp Hiết Thuẫn (Tuyệt Tiễu Nhận + Tuyệt Tiễu Hiết).
Kỹ năng: ...
Tất sát: Tuyệt Tiễu Bạo Băng Thoái, Tuyệt Tiễu Diệt Ác Sát, Tiễu Hiết Bạo Chủy Trảm, Đoạn Ác Tuyệt Hiết Sát.

Khải Giáp Dũng Sĩ Techno
Tên quốc tế: Armor Hero Techno
Khẩu lệnh: "Đả kích phi pháp, xóa sổ tội ác! Techno Khải Giáp, hợp thể!"
Người triệu hoán: Đỗ Tiểu Mễ, Kha Thăng, Mã Thanh Sơn.
Diễn viên trang phục: Inoue Shosaku, Sawamura Kyousuke.
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng Techno.
Trọng lượng áo giáp: 42 kg.
Tốc độ cơ bản: 100m/12s (~8,3 m/s).
Sức nhảy cơ bản: 13 m.
Sức bền cơ bản: 800.
Sức mạnh cơ bản: 6 tấn.
Vũ khí: Techno Liệt Thư Thương (Techno Thương + Tiêm Diệt Chủy + Thông Tập Trảo).
Kỹ năng: Tập Nã Ba, Quang Bạo Ba, Quang Bạo Đạn.
Tất sát: Techno Diệt Ác Pháo.

Khải Giáp Dũng Sĩ Atlas [Lôi Đình]
"Thủ lĩnh Nguyên Tố Khải Giáp" - Lava Khải Giáp
Tên quốc tế: Armor Hero Atlas
Khẩu lệnh: "Lôi Đình Atlas, sức mạnh chính nghĩa của thế giới! Hợp thể!"
Người triệu hoán: Đoan Mộc Yến.
Diễn viên trang phục: Saitou Akifumi, Tưởng Hạo, Sawamura Kyousuke.
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng Atlas, 4 chìa khóa nguyên tố.
Tính chất năng lượng: Điện, 4 nguyên tố.
Trọng lượng áo giáp: 35 kg.
Tốc độ cơ bản: 100m/2s (50 m/s).
Sức nhảy cơ bản: 20 m.
Sức bền cơ bản: 850.
Sức mạnh cơ bản: 12 tấn.
Tinh linh: Hộ vệ tinh linh (Lân + Sao + Diên + Hiết).
Vũ khí: Điện Quang Lôi Đình Kiếm (Thiên Địa Lôi Đình Kiếm + hộ vệ tinh linh).
Kỹ năng: Tứ Hướng Phòng Ngự, Bát Tượng Công Kích, Lôi Đình Phòng Ngự, Năng Lượng Phân Thân, Năng Lượng Hội Tụ, kỹ năng của Nguyên Tố Khải Giáp.
Tất sát: Atlas Lôi Đình Sát, Atlas Thiên Địa Trảm, Atlas Cực Quang Sát, Lôi Đình Điện Quang Phách, Lôi Đình Điện Quang Thích, Lôi Đình Cự Quang Quyền, tất sát của Nguyên Tố Khải Giáp.


4. KHẢI GIÁP DŨNG SĨ BỔ TƯỚNG
Tên gọi khác: "Armor Hero Captor", "갑옷 용사 붙잡힌 것이다"
Thời gian sản xuất: 08/2014
Thời gian phát sóng: 27/11/2015
Số tập: 52
➔Phim điện ảnh: Khải Giáp Dũng Sĩ Bổ Vương
➔Tên gọi khác: Armor Hero Captor King
➔Thời gian sản xuất: 10/2015
➔Thời gian khởi chiếu: 02/10/2016

____________________________
Lấy ý tưởng võ tướng phong kiến và cờ tướng Trung Quốc. Tên các hình thái là Mode.
Phụ kiện gắn vào triệu hoán khí và vũ khí có dạng ấn (con dấu). Có 2 loại ấn: ấn lớn để triệu hoán Khải Giáp, ấn nhỏ để triệu hoán vũ khí.
Bổ Tướng có thể nâng cấp lên nhiều hình thái khác nhau dựa theo ấn triệu hoán. Khải thú biến thành các mảnh giáp & vũ khí để nâng cấp cho Bổ Tướng.
Phản diện: Cương Khôi, người máy, Vô Gian Yêu, Cương Vương.
Là bộ đầu tiên có nữ Khải Giáp Dũng Sĩ (trong phim chiếu rạp).
Chung Cực Khải Giáp: Bổ Vương
____________________________

Khải Giáp Dũng Sĩ Bổ Tướng
"Được giao nhiệm vụ bắt giữ những trưởng quan và binh sĩ Minh Giới bị Ám Giới làm mục nát." - Alpha
Tên quốc tế: Armor Hero Captor
Hình thái nâng cấp: Carbon, Alloy, Angstrom, Reflect.
Khẩu lệnh: "Thay trời hành đạo, trừng trị phi nghĩa! Bổ Tướng Khải Giáp, hợp thể!" - Nam Cung Tín Nhất.
"Trừ bạo yên dân, trừng trị phi nghĩa! Bổ Tướng Khải Giáp, hợp thể!" - Lâm Chí Khải.
Người triệu hoán: Lâm Chí Khải, Nam Cung Tin Nhất, Leo, quân đội kháng chiến.
Diễn viên trang phục: Saitou Akifumi, Tanaka Yuma, Shou Kubo, Kakihana Yamato.
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng Bổ Tướng, khải thú ấn.
Vũ khí: Bổ Tướng Côn.

Bổ Tướng Carbon [Carbon Khải Giáp]
"Lấy dũng khí và tín niệm làm năng lượng chiến đấu" - Alpha
Tên quốc tế: Captor Carbon [Carbon Armor]
Khẩu lệnh: "Đế Sư sắc mệnh Bổ Tướng ta,
sức mạnh vạn phu vô địch! Carbon Mode, nâng cấp!"
Sắc mệnh bởi khải thú: Đế Sư Tướng.
Người triệu hoán: Nam Cung Tín Nhất, người được sắc mệnh của Đế Sư.
Diễn viên trang phục: Saitou Akifumi.
Vũ khí: Sư Tướng Tập Bổ Pháo (Bổ Tướng Côn + Bác Sư Trảo).
Khải thú ấn, thú võ ấn: Đế Sư Ấn (sư tử), Bác Sư Ấn.
Tất sát: Đế Sư Xuyên Nham, Đế Sư Chấn Địa Sát.
Phương tiện: Đế Sư Câu (ô tô chiến đấu).

Bổ Tướng Alloy [Alloy Khải Giáp]
Tên quốc tế: Captor Alloy [Alloy Armor]
Khẩu lệnh: "Hoàng Phong sắc mệnh Bổ Tướng ta,
dũng lực không thể cản phá! Alloy Mode, nâng cấp!"
Sắc mệnh bởi khải thú: Hoàng Phong Tướng.
Người triệu hoán: Lâm Chí Khải, Nam Cung Tín Nhất, người được sắc mệnh của Hoàng Phong.
Diễn viên trang phục: Tanaka Yuma.
Vũ khí: Phong Tướng Tập Bổ Kiếm (Bổ Tướng Côn + Sí Phong Chùy).
Khải thú ấn, thú võ ấn: Hoàng Phong Ấn (ong), Sí Phong Ấn.
Tất sát: Hoàng Phong Phá Không, Hoàng Phong Phách Không Sát.
Phương tiện: Hoàng Phong Câu (máy bay trực thăng).

Bổ Tướng Angstrom [Angstrom Khải Giáp]
Tên quốc tế: Captor Angstrom [Angstrom Armor]
Khẩu lệnh: "Thiên Bức sắc mệnh Bổ Tướng ta,
chiến lực ngàn quân vạn mã! Angstrom Mode, nâng cấp!"
Khải thú: Thiên Bức Tướng.
Người triệu hoán: Leo, Nam Cung Tín Nhất, người được sắc mệnh của Thiên Bức.
Diễn viên trang phục: Shou Kubo.
Vũ khí: Bức Tướng Tập Bổ Thương (Bổ Tướng Côn + Dực Bức Thuẫn).
Khải thú ấn, thú võ ấn: Thiên Bức Ấn (dơi), Dực Bức Ấn.
Tất sát: Thiên Bức Tản Vân, Thiên Bức Quán Vân Sát.
Phương tiện: Thiên Bức Câu (máy bay siêu thanh).

Bổ Tướng Reflect [Reflect Khải Giáp]
Tên quốc tế: Captor Reflect [Reflect Armor]
Khẩu lệnh: "Vương Sa sắc mệnh Bổ Tướng ta,
cương lực thiên binh thần tướng! Reflect Mode, nâng cấp!"
Sắc mệnh bởi khải thú: Vương Sa Tướng.
Người triệu hoán: Leo, Nam Cung Tín Nhất, Tô Tiểu Tiểu, người được sắc mệnh của Vương Sa.
Diễn viên trang phục: Kakihana Yamato.
Vũ khí: Sa Tướng Tập Bộ Phủ (Bổ Tướng Côn + Kỳ Sa Nhận).
Khải thú ấn, thú võ ấn: Vương Sa Ấn (cá mập), Kỳ Sa Ấn.
Tất sát: Vương Sa Toái Lãng, Vương Sa Phá Lãng Sát.
Phương tiện: Vương Sa Câu (xe máy lướt trên không).

Khải Giáp Dũng Sĩ Chiến Soái
Tên quốc tế: Armor Hero Ultramax [Ultra Max]
Khẩu lệnh: "Chiến Soái Khải Giáp, hợp thể!"
Người triệu hoán: Lâm Chí Khải, Leo, quân kháng chiến.
Diễn viên trang phục: Tưởng Hạo.
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng Chiến Soái, hình thái ấn.
Vũ khí: Siêu Từ Nhân Diệt Kích, Lôi Thuẫn Tý.
Hình thái ấn, vũ khí ấn: Chiến Soái Ấn, Siêu Từ Ấn.
Tất sát: Song Cực Lôi Thiểm Quyền, Siêu Từ Nhân Diệt Sát.

Khải Giáp Dũng Sĩ Bổ Vương
"Nhận sắc mệnh của Thần Uy Kỳ - nguyên soái kỳ lân của Thú Quân Ares" - Bổ Vương Khải Giáp
Tên quốc tế: Armor Hero Captor King
Khẩu lệnh: "Ngũ lôi thần uy, trừng trị phi nghĩa!
Thần Uy Kỳ, cho ta uy lực trăm trận trăm thắng! Bổ Vương Khải Giáp, hợp thể!"
Sắc mệnh bởi khải thú: Thần Uy Kỳ.
Người triệu hoán: Nam Cung Tín Nhất, người được sắc mệnh của Thần Uy Kỳ.
Diễn viên trang phục: Saitou Akifumi.
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng Bổ Vương, khải thú ấn.
Vũ khí: Thần Uy Hỏa Kỳ Đao, Hỏa Kỳ Nhận, Bổ Vương Trấn Ma Khấu.
Khải thú ấn, thú võ ấn: Uy Kỳ Ấn (kỳ lân), Kỳ Võ Ấn.
Tất sát: Bổ Vương Thần Uy Quyền, Thần Uy Băng Thiên Phách, Thần Uy Trừ Ma Sát, Thần Uy Liệt Địa Bạo.
Phương tiện: Bổ Vương Câu (ô tô du hành thời gian).


5. KHẢI GIÁP DŨNG SĨ KHẢI TRUYỀN
Tên gọi khác: "The Legend of Armor Hero", " Armor Hero Chronicles"
Thời gian sản xuất: 08/2017
Thời gian phát sóng: 12/01/2018
Số tập: 30


____________________________
Phim hoạt hình ôn lại kỷ niệm qua lời kể của các Khải Giáp tại Thánh Điện Minh Giới. Cuối phim, Liệp Khải Mã Soái xuất hiện dưới dạng một con ngựa lửa. Phim đưa ra các khái niệm mới:
Minh Giới: vũ trụ ánh sáng, quê hương của các Khải Giáp Dũng Sĩ. Sứ mệnh của Khải Giáp Dũng Sĩ Minh Giới là ngăn chặn âm mưu của Ám Giới.
Ám Giới: vũ trụ bóng tối, thế lực đối lập với Minh Giới, âm thầm xâm lược vũ trụ khác.


6. KHẢI GIÁP DŨNG SĨ LIỆP KHẢI
Tên gọi khác: "Armor Hero Hunter"
Phần 1: Khải Giáp Dũng Sĩ Liệp Khải: Thần Não Nguy Cơ
Phần 2: Khải Giáp Dũng Sĩ Liệp Khải: Lê Minh Thiên Tháp
Thời gian sản xuất: 09/2017
Thời gian phát sóng: 17/10/2018 (Thần Não Nguy Cơ), 25/06/2020 (Lê Minh Thiên Tháp)
Số tập: 30 (Thần Não Nguy Cơ) + 30 (Lê Minh Thiên Tháp)

____________________________
Kỷ niệm 10 năm Khải Giáp Dũng Sĩ.
Lấy ý tưởng từ bốn nền văn minh cổ: Trung Quốc, La Mã, Ai Cập, Ấn Độ.
Là bộ đầu tiên có diễn viên Nhật Bản tham gia vai chính.
Sau khi hợp thể, Khải Giáp Dũng Sĩ có thể phát ra sóng âm để đẩy lui đối thủ.
Khải thú biến thành thắt lưng khi hợp thể, thắt lưng biết nói chuyện. Mỗi Liệp Khải có 2 loại vũ khí: vũ khí chính (chuyển đổi được 2 dạng trở lên) và vũ khí phụ đeo tay (có thể gập lại làm khiên).
Phản diện: thể tà linh (Cường-Năng-Ưu), thủy tổ bóng tối.
Tất sát hợp kích: Diễm Băng Phích Lịch Bạo (Ưng), Thiên Địa Phích Lịch Trảm (Ưng), Diễm Khiếu Phích Oa Bạo (Tượng), Tuyền Khiếu Sa Oa Bạo (Lang Tượng), Băng Tuyền Lịch Sa Bạo (Lang Ưng).
Không có Chung Cực Khải Giáp. Liệp Khải hợp thể với Khải Thú trở thành Chung Cực Liệp Khải.
____________________________

Khải Giáp Dũng Sĩ Liệp Khải Mã Soái
Tên quốc tế: Armor Hero Hunter Stallion
Hình thái nâng cấp: Chung Cực Liệp Khải Mã Soái
Khẩu lệnh: "Bá Diễm Mã, tiếp lệnh!
Liệp Khải: Mã Soái, hợp thể! Nhất mã đương tiên!"
Hình tượng: thiết kỵ Trung Hoa.
Người triệu hoán: Nhâm Thiên Vân.
Diễn viên trang phục: Saitou Akifumi.
Thuộc tính: lửa, trái tim anh dũng.
Khải thú: Địa chi bá thú - Bá Diễm Mã / Đề Tử (ngựa, ô tô).
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng và vòng tay Mã Soái.
Vũ khí: Bá Diễm Đề, Bá Diễm Pháo (Bá Diễm Hào Phích Đao / Bá Diễm Thương).
Kỹ năng: Siêu Tốc Bá Diễm Quyền, Liên Hoàn Diễm Mã Thích, Siêu Bá Tảo Xạ, Bá Mã Bôn Đằng Phách, Bá Mã Đề Khấu Tỏa, Bá Diễm Hỏa Pháo, Bá Diễm S Xung Kích.
Tất sát: Mã Soái Địa Diễm Đề, Mã Soái Bá Diễm Phích.

Khải Giáp Dũng Sĩ Liệp Khải Ưng Soái
Tên quốc tế: Armor Hero Hunter Aquila
Hình thái nâng cấp: Chung Cực Liệp Khải Ưng Soái
Khẩu lệnh: "Băng Vũ Ưng, lĩnh sáo!
Liệp Khải: Ưng Soái, hợp thể! Chí tại tất đắc!"
Hình tượng: ưng săn, cung thủ La Mã.
Người triệu hoán: Trần Diệu Tổ.
Diễn viên trang phục: Mori Hirotsugu.
Thuộc tính: gió, trái tim cao quý.
Khải thú: Thiên chi lĩnh thú - Băng Vũ Ưng / Trận Phong (chim, máy bay).
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng và vòng tay Ưng Soái.
Vũ khí: Băng Vũ Nhận, Băng Vũ Siêu Lịch Cung (Băng Vũ Tản Đạn Thương).
Kỹ năng: Băng Vũ Siêu Năng Chưởng, Băng Vũ Hàn Băng Thoái, Xung Phong Song Thiết, Vũ Ưng Siêu Phích Chùy.
Tất sát: Ưng Soái Băng Vũ Thiết, Ưng Soái Lãnh Vũ Lịch.

Khải Giáp Dũng Sĩ Liệp Khải Lang Soái
Tên quốc tế: Armor Hero Hunter Jackal
Hình thái nâng cấp: Chung Cực Liệp Khải Lang Soái
Khẩu lệnh: "Tuyền Sa Lang, báo đáo! Lang yên tứ khởi!
Liệp Khải: Lang Soái, hợp thể! Kiên quyết nhất tâm!"
Hình tượng: thần Ai Cập cổ, Pharaoh.
Người triệu hoán: Kim Hạo.
Diễn viên trang phục: Nishioka Toshimasa.
Thuộc tính: điện, trái tim kiên quyết.
Khải thú: Khâu chi vương thú - Tuyền Sa Lang / Sa Tháp (chó sói, xe mô tô).
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng và yoyo Lang Soái.
Vũ khí: Tuyền Sa Nỗ, Sa Vương Thích Thương (Sa Vương Điện Thương / Sa Vương Lang Trảo Trượng).
Kỹ năng: Tuyền Sa Lang Tảo Thoái, Tuyền Lang Phá, Tuyền Lang X Sát, Vương Tiễn Tề Phát, Huyễn Ảnh Tuyền Lang Trảo.
Tất sát: Lang Soái Tuyền Sa Phá, Lang Soái Vương Tuyền Tháp.

Khải Giáp Dũng Sĩ Liệp Khải Tượng Soái
Tên quốc tế: Armor Hero Hunter Elephas
Hình thái nâng cấp: Chung Cực Liệp Khải Tượng Soái
Khẩu lệnh: "Bạo Khiếu Tượng, đáo thử! Vạn tượng thăng bình!
Liệp Khải: Tượng Soái, hợp thể! Xá ngã kỳ thúy!"
Hình tượng: thần voi Ấn Độ.
Người triệu hoán: Thượng Quan Lam, Kim Hạo.
Diễn viên trang phục: Kadowaki Daisuke.
Thuộc tính: âm thanh (?), trái tim cứu thục.
Khải thú: Lâm chi cường thú - Bạo Khiếu Tượng / A Hống (voi, xe tăng).
Dụng cụ triệu hoán: thắt lưng và yoyo Tượng Soái.
Vũ khí: Bạo Cường Kiềm, Bạo Cường Thuẫn (Bạo Cường Oa Luân Pháo).
Kỹ năng: Bạo Tượng Cường Lực Tý, Bạo Cường Xuyên Thích Ba, Bạo Tượng Cường Lực Đính.
Tất sát: Tượng Soái Bạo Tượng Hiên, Tượng Soái Bạo Khiếu Hoanh.

7. KHẢI GIÁP DŨNG SĨ PHONG THẦN (?)
Tên gọi khác: "Khải Giáp Dũng Sĩ Phong Thần Khải Giáp" (?)
Thời gian sản xuất: 2023 (?)
Thời gian phát sóng: ...
Số tập: ...

Thông tin dưới đây là độc quyền của HGSSub Wiki, vui lòng ghi nguồn khi chia sẻ để dễ dàng kiểm chứng. Mọi góp ý xin liên hệ fanpage. Cảm ơn mọi người đã ghé qua.